نوشته‌ها

fab filter pro q 2میکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |Fab filter pro Q2

,
tip 50-Equalizer -fab filter pro q2 .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} Tip…
معرفی انواع اکولایزرمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ | معرفی انواع اکولایزر

,
tip 49-Equalizer Introduction  .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} tip…
طریقه داشتن فضای Surroundمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |Surround

,
Tip 47-surrond and side chain of kick bass .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} در ا…
پلاگین Kick haasمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |میکس Kick | پلاگین Kickhaas

,
Tip 46-kickhass .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} با ا…

آموزش میکس و مسترینگ | کمپرس کیک

,
Tip 45-compress of kick .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
ساید چین کردن کیک نسبت به بیسمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |side chain kick

,
Tip 44-side chain kick and bass .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ساید چین…
میکس کیک دراممیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ | mixing kick drum

,
Tip 41-kick Ba Ali ramy .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} در ا…
نویز گیتعلی رامی
اتومیشن کردن در کیوبیسمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ | Automation of EQ

,
Tip 39-Automation of eq in cubase .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} اتومیشن در برن…
نویز گیتعلی رامی