نوشته‌ها

Renaissance De-Esserمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ | رنسانس De-Esser

,
Tip 61-R- De Esser .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
معرفی چند مدل اکولایزرمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |انواع مختلف اکولایزر

,
tip 60-different eq .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
تنظیمات مترونوممیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |تنظیم مترونوم در کیوبیس

,
Tip 59-cubase5-Metronome .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} در ا…
تنظیمات کیوبیس

آموزش میکس و مسترینگ |تنظیمات کیوبیس

,
tip 58-cubase setting .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
مقایسه سه مدل کمپرسورمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |مقایسه سه مدل کمپرسور

,
Tip 57.Cla 2a-cla 3a-cla 76 compressor .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} …
کمپرسور وکالمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |کمپرسور وکال

,
Tip 56.Rvox(vocal) compressor  .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
کمپرسور سازمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |کمپرسور ساز

,
Tip 55.Ax compressor  .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} ویدیو آموز…
معرفی بهترین ریورب هامیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |آموزش کمپرس ریورب

,
Tip 54.comparision of reverbs .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} Tip…
اکولایزر Api 550aمیکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ | اکولایزر Api 55

,
Tip 53-eq (api 550a) .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} 53-استفاده از یک …
معرفی کمپرسور Api 560میکس با علی رامی

آموزش میکس و مسترینگ |اکولایزر Api 560

,
tip 52-eq-api 560 .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;} tip…